Jeg meldte meg på o-prøven i dioet selv om jeg bestod prøven allerede i Etne - har godt av treningen, både for det fysiske og orienteringen. Fysisk trening fikk jeg så det holdt i prøven som var lagt opp:

oprove-juni09.jpg

Jeg hadde GPS’en trygt forvart og avslått i sekken, så jeg har i ettertid tegnet inn den omtrentlige ruta jeg gikk. Jeg ser at jeg nok kunne kortet inn litt enkelte steder ved å velge en annen rute enn jeg gjorde, men underveis gjorde jeg en avveining mellom korteste linje og mer klatring eller å gå litt lenger rundt noen av disse høydene. Ruta slik den er tegnet opp ble i MapSource beregnet til drøyt 18 km, men her tar jeg også høyde for at jeg har tegnet litt unøyaktig.

Turen innebar mange høydemeter både oppover og nedover. Opp til to av postene (4 og 6) fikk vi noe bortimot klatring opp mellom 60 og 100 høydemeter på en kort distanse i lengde, noe som gav et godt tilskudd til melkesyra i lårene…Jeg gjennomførte på 6 timer, og kjenner turen særdeles godt i kroppen også i dag….